top of page
lab_pic.jpg

LABORATORUL LEIMC

Laboratorul de Etalonări, Încercări Mecanice și Climatice

PROGRAMUL NAȚIONAL 3

CONTRACT DE FINANŢARE-page-001.jpg
PREZENTAREA PROIECTULUI

          Domeniu

          4.1 - Eco-nano-tehnologii

Abstract

Normativele internaționale impun ca la omologarea vehiculelor feroviare, acestea să fie supuse unor proceduri complexe de validare privind rezistența structurală la oboseală și solicitări extreme. Ramele de boghiu prezintă o situație aparte deoarece, validarea la oboseală prin încercări necesită existența unui laborator dotat cu un număr apreciabil de echipamente capabile de reproducerea ciclurile dinamice de solicitări cât și o durată mare de aplicare a acestora (4-6luni). Având în vedere implicațiile financiare și durata mare de efectuare, normativele admit că încercările la oboseală pot fi înlocuite cu alte metode care să demonstreze rezistența la oboseală, printre acestea, metoda analitică jucând un rol important, cu condiția ca modelul analitic să fie corect realizat și calibrat prin încercări. 
Pentru Softronic, care este producător de locomotive, critice sunt următoarele probleme: 
-validarea la solicitări statice și oboseală a ramelor de boghiu, atât pentru locomotivele care sunt în circulație, cât și pentru cele cu care se dorește echiparea noilor tipuri de locomotivă; 
-validarea la solicitări mecanice a echipamentelor de bord și de comandă, în conformitate cu normele internaționale și cu solicitările vibratorii la locul de montaj. 
Obiectivele proiectului: 
-Validarea unor tehnologii combinate, analitice și experimentale de joasă intensitate energetică, de evaluare la oboseală și solicitări excepționale a structurilor de rezistență ale vehiculelor feroviare, cu orientare prioritară către validarea ramelor de boghiu; 
-Validarea unor tehnologii de evaluare a solicitărilor vibratorii, la locul de montaj al principalelor echipamente de bord și de comandă și de verificare a acestora la solicitări mecanice de durată, conforme cu normativele și cu solicitările reale de la locul de funcționare; 
-Asimilarea tehnologiilor realizate prin proiect de către partenerul industrial și introducerea lor în procesul de proiectare și de fabricare a noilor vehicule feroviare.

Obiectivul proiectului

-Realizarea și validarea unor tehnologii combinate, analitice și experimentale, de evaluare la oboseală și solicitări excepționale a structurilor de rezistență ale vehiculelor feroviare, cu orientare prioritară către validarea ramelor de boghiu;   
-Realizarea și validarea unor tehnologii de evaluare a solicitărilor vibratorii, la locul de montaj a principalelor echipamente de bord și de comandă și de verificare a acestora la solicitări mecanice de durată, conforme cu normativele internaționale și cu solicitările reale de la locul de funcționare; 
-Asimilarea tehnologiilor realizate prin proiect de către partenerul industrial și introducerea lor în procesul de proiectare și de fabricare a noilor vehicule feroviare; 
- Dezvoltarea unui parteneriat durabil între o întreprindere, SC Softronic, un institut de cercetare, INMA București și un centru universitar de prestigiu, UPB- Facultatea de Transporturi.

Rezultate estimative

A. Tehnologie combinată, analitică și experimentală, pentru atestarea la oboseală și solicitări excepționale a structurilor de rezistență ale vehiculelor feroviare, cu orientare prioritară către atestarea ramelor de boghiu. 
Tehnologia cuprinde: 
-Sistemul aparatelor de măsurare și pachetul software pentru determinarea solicitărilor mecanice reale (nivel de vibrații, tensiuni, deformații) la care sunt supuse structurile de rezistență ale vehiculelor feroviare în condiții reale de circulație pe calea ferată. 
-Pachet de programe de analiză cu elemente finite pentru analiza la oboseală și solicitări dinamice a structurilor de rezistență, centrat pe ANSYS Mechanical și ANSYS nCode DesignLife. 
-Laborator atestat pentru încercări și etalonări în domeniul proiectului (forțe, presiuni, vibrații) 
-Procedură de culegere a datelor experimentale, de determinare a duratelor de încărcare și a valorilor medie ale solicitărilor, precum și a curbelor de solicitare efort-număr de cicluri. 
-Procedură de evaluare analitică a rezistenței la oboseală și solicitări excepționale a structurilor de rezistență ale vehiculelor feroviare. 
B. Tehnologie de evaluare a solicitărilor vibratorii, la locul de montaj a principalelor echipamente de bord și de comandă și de verificare a acestora la solicitări mecanice de durată, conforme cu normativele internaționale și cu solicitările reale de la locul de funcționare. 
Evaluarea solicitărilor la locul de montaj se va face cu aparatura și software aflate în dotarea partenerului coordonator și completate prin proiect. Încercările la solicitări de durată se vor face cu vibrator electrodinamic de cca. 11kN, achiziționat prin proiect, acesta fiind utilizat și pentru inducerea solicitărilor dinamice locale, în cadrul tehnologiilor de la punctul A. 
C. Două articole științifice publicate la conferințe cotate ISI.

Consorţiu
Consortiu.jpg
ECHIPA DE PROIECT
echipa.fw.png
DISEMINARE

Conferințe / Articole

  1. Ion Manea, Ioan Sebesan, Gheorghe Ghita, Mihai Matache, Sorin Arsene, and Gabriel Prenta, Experimental modal analysis of an electric locomotive body, The 21st Innovative Manufacturing Engineering & Energy International Conference – IManE&E, Iasi, Romania, 2017, https://doi.org/10.1051/matecconf/201711207008, MATEC Web of Conferences 112, 07008 (2017);

  2. Ion Manea, Ioan Sebesan, Marius Ene, Mihai Gabriel Matache, Sorin Arsene, System for measurement of interaction forces between wheel and rail for railway vehicles, The 13th International Conference on Modern Technologies in Manufacturing, Cluj Napoca, Romania, 2017, https://doi.org/10.1051/matecconf/201713701006; MATEC Web of Conferences 137, 01006 (2017)

  3. Ioan Sebeșan, Sorin Arsene, and Mircea Radu Sebeșan, Considerations on studying the characteristics of the elastic axle steering system on railway vehicles, The 13th International Conference on Modern Technologies in Manufacturing, Cluj Napoca, Romania, 2017, 10.1051/matecconf/201713701013, MATEC Web of Conferences 137, 01013 (2017);

  4. Ioan Sebeșan, Ion Manea, Sorin Arsene, and Marius Spiroiu, Theoretical and experimental research on the phenomenon of stick-slip at traction railway vehicles, The 9th. International Conference on Tribology (BalkanTRib’17), Cappadocia, Turkey, 2017;

  5. Ioan Sebeșan, Ion Manea and Sorin Arsene, Considerations on the use of elastic wheels to the urban transport vehicles, The 5th International Conference on Mechanical Engineering, Materials Science and Civil Engineering (ICMEMSCE2017), Kuala Lumpur, Malaysia, 2017;

  6. Ion Manea, Ioan Sebeșan, Mihai Gabriel Matache, Gabriel Prenta and Catalin Firicel, Use of the experimental modal analysis for analytical lifetime estimation of a bogie frame, The 22th edition of IManEE 2018 International Conference, May 31 ÷ June 2, 2018 Chisinau, Republic of Moldova, https://doi.org/10.1051/matecconf/201817806018, MATEC Web of Conferences 178, 06018 (2018),

  7. Ioan Sebeșan, Ion Manea, and Sorin Arsene, Construction of elastic wheels on light rail vehicles, The 22th edition of IManEE 2018 International Conference, May 31 ÷ June 2, 2018 Chisinau, Republic of Moldova, MATEC Web of Conferences 178, 06006 (2018), https://doi.org/10.1051/matecconf/201817806006;

  8. Sorin Arsene, Research regarding the action of the aerodynamic forces on a classical passenger train, The 22th edition of IManEE 2018 International Conference, May 31 ÷ June 2, 2018 Chisinau, Republic of Moldova, MATEC Web of Conferences 178, 06007 (2018), https://doi.org/10.1051/matecconf/201817806007;

  9. Ion Manea, Ioan Sebeșan, Mihai Gabriel Matache, Gabriel Prenta and Catalin Firicel, Analytical evaluation of the lifetime of a three-axle bogie frame using the analytical model validated through experimental modal analysis, The 14th International Conference on Vibration Engineering and Technology of Machinery (VETOMAC XIV), September 10÷13, 2018, Lisbon, Portugal.

diseminare.fw.png
RAPORT ŞTIINŢIFIC NP3

Raport Stiintific - Etapa 02-2017 Contract nr.1 din PNIII 2016

Raport Stiintific - Etapa 03-2018 Contract nr.1 din PNIII 2016

Raport Stiintific -Final nr.1 din PNIII 2016

bottom of page