top of page
lab_pic.jpg

LABORATORUL LEIMC

Laboratorul de Etalonări, Încercări Mecanice și Climatice

SERVICII - ÎNCERCĂRI

E. Încercarea rezistenței la tracțiune a conexiunilor prin sertizare ale cablurilor electrice cu tensiunea nominală până la 36 kV

Descriere funcțională:

Forța generată se transmite la cablul de încercat prin intermediul unei sănii cu ghidaje liniare cu bile. Mișcarea liniară de translație este impusă printr-un sistem de ghidaje liniare constituit din șine de culisare TKD35-G3-HJ și cărucioare liniare tip KWE35-G3-V1.

papuc-150x150.jpg

Cablul de încercat este prins ca în condiții normale de exploatare prin intermediul papucilor sertizați.

Un capăt al cablului este prins la căruciorul ghidajului liniar iar celălalt capăt este prins la traductorul de forță care este constrâns la o mișcare liniară tot prin ansamblu de culisare TKD35-G3-HJ + KWE35-G3-V1.

Traductorul de forță, la rândul lui, este prins în mod rigid de o placă suport.

În paralel cu cablul se montează un traductor de cursă care măsoară alungirea cablului, combinat cu alunecarea cablului în conexiunile prin sertizare.Deplasarea pe orizontală a căruciorului ghidajului liniar este măsurată cu ajutorul unui traductor liniar de cursă, HBM tip W200, cursă max. 200 mm.

Forța de tracțiune este măsurată cu un traductor de forță HBM tip S9-50kN, clasă 0.5.  

Utilizând modulul de achiziție date tip mDaq – USB- 30A16 se determină și se înregistrează următorii parametri: forța de tracțiune, F(N) și alungirea, X(mm).

bottom of page