top of page

CERTIFICATE

AFF 2021-2026 - Autorizație de Furnizor Feroviar (RO)

SIVF  2022-2027 - Certificat de conformitate pentru funcții de întreținere  (RO)

Politica sistemului de management integrat - anexa 5 ed.1 rev.1 (RO)

Politica sistemului de intretinere a vehiculelor feroviare - anexa 6 ed.1 rev.1 (RO)

SR ISO 45001 - 2018 (sănătate și securitate în muncă) - (RO)

Certificat de Examinare de Tip - FAR COMBINAT PENTRU LOCOMOTIVE (RO)

Certificat de Examinare de Tip - Locomotivă Electrică cu Motoare Electrice de Tracțiune Asincrone tip LEMA 6000 kW - REG 1302 (RO)

Certificat de Examinare de Tip - Locomotivă Electrică cu Motoare Electrice de Tracțiune Asincrone tip LEMA 6000 kW - REG 1303 (RO)

Certificat de Examinare de Tip - Locomotivă Electrică cu Motoare Electrice de Tracțiune Asincrone tip LEMA 6000 kW - REG 1304 (RO)

Politica Sistemului de Management Integrat (Calitate, Mediu, SSO) - (RO)

Organismul de Certificare a Sistemelor de Management OCSM-AFER SR EN ISO 9001-2015 (Calitate) - (RO)

Organismul de Certificare a Sistemelor de Management OCSM-AFER SR EN ISO 14001:2015 (Mediu) - (RO)

Organismul de Certificare a Sistemelor de Management OCSM-AFER SR OHSAS 18001:2008 - (RO)

bottom of page