top of page

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Nr: 13267/02.09.2021

Către: SC SOFTRONIC SRL

În atenția: Domnului Ciprian Popescu, birou arhitectură CPBA SRL

Referitor la: Proiectul " CONSTRUIRE HALĂ PENTRU REVIZII ȘI REPARAȚII LOCOMOTIVE ELECTRICE ȘI MODIFICARE LFI PRIN CONSTRUIRE LINIE FERATĂ INDUSTRIALĂ NOUĂ RACORDATĂ LA LFI EXISTENTĂ"

Click pdf. ro pentru detalii:

POC 2014 - 2020

Nume proiect: Inovarea locomotivei electrice LEMA în scopul creșterii eficienței energetice

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate POC 2014-2020

Comunicat de presă - 19.09.2023

Închiderea proiectului: „Inovarea locomotivei electrice LEMA în vederea creșterii eficienței energetice” (RO)

Comunicat de presă - 13.07.2020

INVITAȚIE PENTRU PARTICIPARE - Nr. 569/04.05.2022 - procedura de negociere fără publicare prealabilă

POS CCE-AXA II 2.3.2 - OPERAȚIUNEA 2.3.2

Nume proiect: Dezvoltare laborator C-D în domeniul modernizării și construcției de locomotive electrice

Durata proiect: 18 luni -> 01.09.2009 - 28.02.2011

Obiectivul general

S.C. SOFTRONIC S.R.L. din județul Dolj, Craiova, str Unirii nr 37, organizează în data de 26.11.2009, la punctul de lucru situat în Craiova, Calea Severinului Nr 40, ora 11, conferință de presă prilejuită de închiderea proiectului cu titlul “Instruirea personalului pentru fabricație, montaj și service a componentelor bloc modernizate pentru locomotive Diesel și Electrice”, proiect finanțat prin programul Phare Coeziune Economică și Socială Dezvoltarea Resurselor Umane 2006, schemă de finanțare „Promovarea învățării pe parcursul întregii vieți pentru calificarea și recalificarea forței de muncă”, linia bugetară Phare/2006/018-147.04.02.02.01.404. Proiectul în valoare de 60.500 euro finanțat de către Uniunea Europeană și Guvernul României, în cadrul programului Phare 2006, desfășurat pe parcursul a 12 luni, s-a axat pe răspunsul determinat de necesitatea specializării profesionale a pesonalului operativ în domeniul producției, instalării și sevice-ului de componente electronice utilizate pentru modernizarea locomotivelor electrice. Proiectul și-a propus și a realizat: Organizarea de cursuri de specializare profesională și certificare a competențelor pentru 6 tipuri de echipamente bloc, ce constituie modernizări ale locomotivelor electrice.

Au finalizat 86 de cursanți.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați: Persida Ciulu - asistent manager;

Telefon: 0753.052.936

Email: persida_tudor@yahoo.com

Pentru sesizări Phare: cfcu.phare@mfinante.ro

Obiectivul specific

Dezvoltarea infrastructuri de C-D existente în vederea elaborării și punerii în fabricație de noi tipuri de componente pentru locomotivele electrice (LE). Cele mai importante dintre acestea sunt cerute de considerente normative, tehnice, economice și de piață:

- tracțiunea în curent alternativ prin înlocuirea tracțiunii în curent continuu;

- asigurarea interoperabilității pe căile ferate europene;

- reducerea consumului de energie electrică;

- mărirea fiabilității locomotivelor electrice;

- reducerea cheltuielilor de mentenanță.

Amenajările și dotările propuse prin prezentul proiect, vor dezvolta infrastructura C-D a S.C. SOFTRONIC S.R.L. și implicit capacitatea de a elabora noi produse care să fie introduse în fabricație în atelierele proprii și integrate pe LE. Pentru LE noi sau modernizate este necesară elaborarea de noi componente în vederea obținerii de noi facilități și performanțe:

- interoperabilitate;

- fiabilitate mărită;

- consum redus de energie;

- reducere cheltuieli de mentenanță;

- mărirea duratei de exploatare între reparațiile planificate;

- creșterea calității și eficienței activității de cercetare–dezvoltare prin efectuarea de teste specifice ale componentelor LE;

- creșterea performanțelor produselor introduse în fabricație în atelierele proprii rezultate prin activități de cercetare aplicativă;

- crearea de noi locuri de muncă în compartimentul de cercetare, atragerea tinerilor în activitatea de cercetare-dezvoltare.

Proiectul urmărește dezvoltarea infrastructurii de C-D în locația SC Softronic SRL din Calea Severinului, nr. 40, CRAIOVA, DOLJ, cu o suprafață utilă totală de 6.099 mp.
Acest lucru se va realiza prin amenajarea a 6 noi laboratoare de cercetare-dezvoltare în suprafață totală de cca.1100 mp, achiziția de standuri specializate, aparatură de măsură și control, tehnică de calcul, mărirea numărului de salariați din activitatea de cercetare-dezvoltare.

Anunț închidere proiect

Conferință de presă

Material informativ

Proiect Phare CES DRU 2006

Comunicat de presă

PHARE CES DRU 2009
Număr de înregistrare: 1017/23.11.2009
Data emiterii: 23.11.2009
Manager de proiect: Alina Gîrlea

S.C. SOFTRONIC S.R.L. din județul Dolj, Craiova, str Unirii nr 37, organizează în data de 26.11.2009, la punctul de lucru situat în Craiova, Calea Severinului Nr. 40, ora 11, conferință de presă prilejuită de închiderea proiectului cu titlul “Instruirea personalului pentru fabricație, montaj și service a componentelor bloc modernizate pentru locomotive Diesel și Electrice”, proiect finanțat prin programul Phare Coeziune Economică și Socială Dezvoltarea Resurselor Umane 2006, schemă de finanțare „Promovarea învățării pe parcursul întregii vieți pentru calificarea și recalificarea forței de muncă”, linia bugetară Phare/2006/018- 147.04.02.02.01.404.

Proiectul în valoare de 60.500 euro finanțat de către Uniunea Europeană și Guvernul României, în cadrul programului Phare 2006, desfășurat pe parcursul a 12 luni, s-a axat pe răspunsul determinat de necesitatea specializării profesionale a pesonalului operativ în domeniul producției, instalării și sevice-ului de componente electronice utilizate pentru modernizarea locomotivelor electrice.

Proiectul și-a propus și a realizat: Organizarea de cursuri de specializare profesională și certificare a competentelor pentru 6 tipuri de echipamente bloc, ce constituie modernizări ale locomotivelor electrice. Au finalizat 86 de cursanți.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați:

Persida Ciulu - assistant manager

Seminar lansare proiect

Material informativ seminar lansare proiect: 23.01.2009

Prin proiectul „Instruirea personalului pentru fabricație, montaj și service a componentelor bloc modernizate pentru locomotive Diesel și Electrice”, S.C. SOFTRONIC S.R.L. dorește pentru personalul angajat, creșterea cunoștințelor și dobândirea de competențe specifice în concordanță cu nevoile identificate pentru buna desfășurare a activității de producție, întreținere și service. Proiectul răspunde obiectivelor strategiei firmei în ceea ce privește specializare personalului operativ prin acoperirea nevoilor de training.

Propunerea noastră contribuie la primul obiectiv al Programului “Dezvoltarea și implementarea politicilor și programelor multianuale pentru coeziune economică și socială, prin proiecte de investiții în sectoarele prioritare, în conformitate cu prevederile Planului Național de Dezvoltare și susținerea dezvoltării economice la nivel național și regional, în scopul creșterii potențialului general la nivel național și la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare, precum și a diminuării disparițiilor economice și sociale dintre acestea”.

Proiectul vizează atingerea priorității programului “Promovarea învățării pe parcursul întregii vieți pentru calificarea și recalificarea forței de muncă” prin acțiuni care conduc spre dobândirea unor seturi de cunoștințe și abilități cu caracter specific, pentru formarea competențelor specializate în ocupații solicitate pe piața  muncii.

S.C. SOFTRONIC S.R.L., înființată în anul 1998, este producător de componente bloc pentru locomotive electrice și diesel. Prin eforturi de cercetare aplicativă derulate în propriile laboratoare au fost dezvoltate și puse în fabricație în propriile ateliere de producție, componente bloc pentru înlocuirea, în procesul de modernizare, a componentelor uzate fizic și/sau moral a locomotivelor electrice. În acest fel, pentru locomotivele modernizate s-au obținut performanțe superioare și respectarea condițiilor impuse de noile norme (acordate cu norme UE) care reglementează transportul pe calea ferată.

Pentru punerea în practică a noilor soluții este necesară specializarea personalului operativ în domeniul execuției, montajului, întreținerii și service-ului aparaturii ce se produce pentru a fi montată pe locomotivele modernizate sau/și reparate. Crearea unor programe de specializare la locul de muncă a personalului operativ, constituie priorități în strategia de dezvoltare a resurselor umane ale firmei. Implementarea soluțiilor  ”SOFTRONIC” pe locomotivele existente în parcurile feroviare din țară și în țări unde locomotivele de fabricație românească au fost exportate, determină necesitatea specializării propriilor angajați, factor decisiv pentru creșterea calității produselor și obținerea unei productivități ridicate.

Obiectivul general proiect: Promovarea conceptului de învățare continuă pentru angajații din întreprinderile mici și mijlocii, ca premisă a ocupabilițătii forței de muncă la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia.

Obiectivul specific: Specializarea personalului operativ al S.C. SOFTRONIC S.R.L. în domeniul fabricației, montajului și service-lui de componenete pentru locomotive electrice. Rezultate cantitative: 6 programe de specializare urmate de 80 angajați, 80 angajați atestați în programele de specializare derulate. Rezultate calitative: îmbunătățirea competențelor personalului din sectorul modernizare locomotive prin dezvoltarea și promovarea de programe de specializare care urmăresc obținerea de cunoștințe și deprinderi într-o arie restrânsă din sfera de cuprindere a unei ocupații de bază, crearea condițiilor pentru promovare în cadrul firmei, obținerea unor câștiguri mai mari, schimbarea mentalității prin conceptul de învățare continuă. Rezultate: de impact: diseminarea modelului de bună practică în specializarea profesională continuă pentru IMM-uri din regiune.

Conferință de presă - închidere proiect

Material informativ conferință de presă închidere proiect 26.11.2009

Bugetul proiectului= 60.500 euro , din care 46.000 de la UE prin programul Phare CES DRU 2006/018-147.04.02.02.01.404.

Prin proiectul „Instruirea personalului pentru fabricație, montaj și service a componentelor bloc modernizate pentru locomotive diesel și electrice”, SC SOFTRONIC SRL s-a dorit pentru personalul operativ , creșterea cunoștințelor și dobândirea de competențe specifice în concordanță cu nevoile identificate pentru buna desfășurare a activității de producție, întreținere și service pentru echipamentele ce constituie modernizări de locomotive electrice. Proiectul a răspuns obiectivelor strategiei firmei în ceea ce privește specializare personalului operativ prin acoperirea nevoilor de training.

Proiectul a vizat atingerea priorității programului “Promovarea învățării pe parcursul întregii vieți pentru calificarea și recalificarea forței de muncă” prin acțiuni care au condus spre dobândirea unor seturi de cunoștințe și abilități cu caracter specific, pentru formarea competențelor specializate în ocupații solicitate pe piața muncii.

S.C. SOFTRONIC S.R.L., înființată în anul 1998, este producător de componente bloc pentru locomotive electrice și diesel. Prin eforturi de cercetare aplicativă derulate în propriile laboratoare au fost dezvoltate și puse în fabricație în propriile ateliere de producție, componente bloc pentru înlocuirea, în procesul de modernizare, a componentelor uzate fizic și/sau moral a locomotivelor electrice. În acest fel, pentru locomotivele modernizate s-au obținut performanțe superioare și respectarea condițiilor impuse de noile norme (acordate cu norme UE) care reglementează transportul pe calea ferată.

Pentru punerea în practică a noilor soluții este necesară specializarea personalului operativ în domeniul execuției, montajului, întreținerii și service-ului aparaturii ce se produce pentru a fi montată pe locomotivele modernizate sau/și reparate. Crearea unor programe de specializare la locul de muncă a personalului operativ, constituie priorități în strategia de dezvoltare a resurselor umane ale firmei. Implementarea soluțiilor  ”SOFTRONIC” pe locomotivele existente în parcurile feroviare din țară și în țări unde locomotivele de fabricație românească au fost exportate, determină necesitatea specializării propriilor angajați, factor decisiv pentru creșterea calității produselor și obținerea unei productivități ridicate.

Obiectivul general proiect:

Promovarea conceptului de învățare continuă pentru angajații din întreprinderile mici și mijlocii, că premisă a ocupabilității forței de muncă la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia.

Obiectivul specific:

Specializarea personalului operativ al S.C. SOFTRONIC S.R.L. în domeniul fabricației, montajului și service-lui de componenete pentru locomotive electrice.

Rezultate cantitative:

6 programe de specializare urmate de 80 angajați propus - realizat 86 angajați atestați în programele de specializare derulate. Rezultate calitative: îmbunătățirea competențelor personalului din sectorul modernizare locomotive prin dezvoltarea și promovarea de programe de specializare care au urmărit obținerea de cunoștințe și deprinderi într-o arie restrânsa din sfera de cuprindere a unei ocupații de bază, crearea condițiilor pentru promovare în cadrul firmei, obținerea unor câstiguri mai mari, schimbarea mentalității prin conceptul de învățare continuă.

Rezultate de impact:

Diseminarea modelului de bună practică în specializarea profesională continuă pentru IMM-uri din regiune.

Alte rezultate așteptate și asigurate prin proiect:

Număr de publicații: 200 cursuri tipărite (fiecare program de pregătire a avut propriul manual), 200 pliante, 30 afișe, 1 sală de curs dotată cu echipamente specifice pregătirii, 1 conferință de presă, 1 seminar de lansare, actualizare pagină WEB Softronic Craiova, softronic.ro.

INSTITUȚII EUROPENE

Comisia Europeanăhttps://ec.europa.eu/

Comisia Europeană – Directoratul General pentru Politică Regională: https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/atlas/romania/

Consiliul Uniunii Europene: https://www.consilium.europa.eu/

Parlamentul European: https://www.europarl.europa.eu/portal/en

Curtea Europeană de Justiție: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/

Curtea Europeană de Conturi: https://www.eca.europa.eu/Pages/Splash.aspx

Comitetul Economic și Social: https://www.eesc.europa.eu/

Comitetul Regiunilor: https://cor.europa.eu/en

Banca Centrală Europeană: https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html

Misiunea Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană: http://ue.mae.ro/

Centrul Român de Informare de la Bruxelles: http://roinfocentre.be/

Fondul Social European în România: https://www.fonduri-ue.ro/

OIR POSDRU Sud-Vest Oltenia: https://www.oirsvfse.ro/

ACORD

Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.

Pentru informații despre celelalte programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind statutul de membru al României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați pagina web a Centrului de Informare al Comisiei Europene în România.

POS CCE-AXA II  2.3.3

Modernizarea locomotivelor electrice de fabricație românească tip LE 5100 kW
Durată proiect: 30 luni -> 08.02.2010 - 07.08.2012

Proiectul răspunde obiectivelor Axei prioritare 2 , programul POS CCE care urmărește creșterea competitivității economice prin cercetare-dezvoltare și inovare. Proiectul își propune să sprijine stimularea si promovarea inovării în cadrul S.C. SOFTRONIC S.R.L. prin continuarea preocupărilor colectivului de cercetare-dezvoltare pentru elaborarea de componente funcționale noi ce fac parte din programul de modernizări al locomotivelor electrice de fabricație româneasca (ELECTROPUTERE, CRAIOVA) LE 5100kW, aflate în majoritate absolută în dotarea parcului de locomotive electrice din țară. Proiectul se încadreaza în domeniului major de intervenție D3 Accesul întreprinderilor la activități de CDI.

Obiectivul general

Promovarea inovării în cadrul S.C. SOFTRONIC S.R.L. prin activități de CDI pentru a dezvolta un produs nou, substanțial îmbunatatit față de produsul existent, în scopul producției și comercializării. În acest sens, rezultatele CDI vor fi transferate secțiilor proprii de producție.

Obiectivele specifice

-> Modernizarea locomotivelor electrice de fabricație româneasca (ELECTROPUTERE, CRAIOVA) tip LE 5100kw prin schimbarea tracțiunii actuale cu motoare de curent continuu în tracțiune cu motoare de curent alternativ și introducerea unui sistem de comandă și control centralizat - LEM-CASCC. Prin modernizare va rezulta o nouă LE care va avea performanțe tehnice și funcționale net superioare față de modelul clasic, fabricat de ELECTROPUTERE, respectiv:

     - reducerea costurilor de mentenanță;

     - reducerea consumului specific de energie electrică (kW/tonă-km);

     - creșterea disponibilității.

-> Asigurarea condițiilor tehnice pentru ca locomotivele LEM-CASCC să respecte normelor privind siguranța, vigilența și interoperabilitatea pe căile ferate: CER - Commision of European Railways, AEIF - Asociația Europeană pentru Interoperabilitate Feroviară, UIC - Uniunea Internațională a Căilor Ferate; AFER – Autoritatea Feroviară Română.

-> Continuarea activităților S.C. SOFTRONIC S.R.L. de modernizare a LE 5100kW în concordanță cu tendințele tehnice și tehnologice actuale și cu cerințele pieței.

Omologarea LEM-CASCC vă permite crearea premizelor pentru introducerea în fabricație a unei noi locomotive electrice. S.C. SOFTRONIC S.R.L. intenționează să realizeze o locomotivă electrică nouă care să corespundă noilor norme tehnice internaționale.

Prin îndeplinirea obiectivelor sale va conduce la:

     - Inovarea de produs – locomotivă electrică modernizată cu tracțiune în curent alternativ și Sistem de Control și Comandă centralizat care va avea caracteristici tehnice și funcționale net superioare LE 5100kW nemodernizată;

     - Punerea în fabricație a elementelor componente ale acestei modernizări (motoare de tracțiune de c.a.  convertizoare trifazice de mare putere, transformator forță, Sistem de Comandă și Control);

     - Punerea în fabricație a modernizării LE cu tracțiune în c.a. și SCC centralizat.

Rezultate implementare proiect

Documentatie pentru punerea în fabricatie pentru locomotiva modernizată cu motoare asincrone-Transmontana a:

     - Invertorului trifazic de mare putere;

     - Sistemului de Control si Comandă (SCC);

    - Modernizare locomotiva electrică prin schimbarea tracțiunii cu motoare de c.c. în tracțiune cu motoare de c.a.

Cinci active corporale achiziționate:

     - Stand mobil pentru test;

     - Stand pentru testarea conectivității Sistem Comandă Centralizat;

     - Cuptor pentru tratament termic;

     - Stand pentru test și rodaj boghiuri;

     - Stand pentru test echipamente frânare.

Un activ necorporal achiziționat - CAD modelare solidă Omologare internă LE modernizată cu tracțiune în c.a. și SCC.

POS CCE-AXA II  OPERAȚIUNEA 2.3.3

Introducerea în fabricație a trenului electric regional - TER

Perioada de implementare proiect: 16.01.2012 - 16.01.2014

Descriere

Proiectul răspunde obiectivelor Axei prioritare II care urmăreşte creşterea competitivităţii economice prin cercetare-dezvoltare-inovare. Prin proiectul propus, întreprinderii SOFTRONIC îi va creşte competitivitatea datorită punerii în fabricaţie a unui produs nou de complexitate şi tehnicitate ridicată, dezvoltarea activităţilor pentru stimularea şi promovarea inovării, continuarea preocupărilor propriului colectivul de cercetare-dezvoltare pentru dezvoltarea de produse noi cu cerere pe piață și dotarea cu utilaje de înaltă performanţă tehnică.

Proiectul contribuie la:

     - creşterea calităţii și eficienţei activităţii de CDI prin transformarea cercetărilor în produse cu cerere pe piaţă;

     - creşterea gradului de competitivitate al S.C. SOFTRONIC S.R.L.;

     - inovarea produsului Tren Electric Regional EMU - produs nou solicitat de transportatorii de călători pe calea ferată;

     - dotarea cu utilaje necesare procesului de fabricație a Trenului Electric Regional EMU.

Obiectivul general

Promovarea inovării în cadrul S.C. SOFTRONIC S.R.L. pentru a dezvolta produse noi, cu valoare adăugată mare, în scopul producţiei şi comercializării.

Obiectivele specifice

-> Dezvoltarea și punerea în fabricație a Trenului Electric Regional tip EMU (Electrical Multiple Unit), produs nou care se introduce în fabricație de S.C. SOFTRONIC S.R.L.

Acest produs nu a mai fost fabricat în România;

-> Achiziția de utilaje necesare fabricației produsului Tren Electric Regional, utilaje de inalta tehnicitate, certificate conform standardelor de calitate internaţionale specifice cu o vechime de maximum 3 ani.

Rezultatele proiectului

-> Documentație de execuție pentru fabricarea prototipului final (serie zero);

-> Prototip final;

-> Validarea prin teste și încercări a caracteristicilor tehnice ale prototipului;

-> Achiziția de utilaje de înaltă tehnicitate:

     - centru de prelucrare cu comandă numerică;

     - cabina combinată de sablare și vopsire.

Durata proiectului

Perioada de implementare proiect: 16.01.2012 - 15.07.2014

Trenul Electric Regional a fost omologat de Autoritatea Feroviară Română și poate circula pe căile ferate europene.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați:

-> https://www.fonduri-ue.ro/

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
 

bottom of page