top of page

RETROFIT

EC - CLASA 46

modernization_00.fw.png

Locomotivele clasa 43/44 au evoluat de-a lungul timpului în România până la clasa 46.2 realizată de Softronic Craiova cu modernizare de echipamente tip TSAM 2. Este cea mai modernă, fiabilă și eficientă modernizare realizată de un producător de material rulant pentru această serie de locomotive din România.

Dacă clasa 43/44 avea o putere de 3.400kW și o V.max de 120km/h, variantele ulterioare de modernizare printre care și TSAM 2 realizată de Softronic au ajuns la 3.840kW cu V.max 120/140km/h și 160km/h, locomotiva EC 009 având o V.max constructivă de 120km/h.

modernization_00b.fw.png

RETROFIT

CFR - CLASA 47 "Delfin"

modernization.fw.png

Clasa CFR 47 este o clasă de locomotive electrice construite pentru Căile Ferate Române pentru utilizare pe rețeaua electrificată din România.

Au fost construite inițial de Electroputere din 1965 până în 1991 și desemnate ca Clasa CFR 40 sau 41.

Toate locomotivele Clasa 47 au fost modernizate de SOFTRONIC din 2007 și sunt operate atât de CFR Marfǎ, cât și de CFR Cǎlǎtori.

modernization_03.fw.png
modernization_02.fw.png

SOFTRONIC va propune patru tipuri distincte de modernizări ce pot fi efectuate odată cu reparațiile tip RR, RG, RK pentru locomotive electrice vechi în vederea:

 • creșterea fiabilității serviciilor auxiliare;

 • reducerea activității de întreținere;

 • reducerea numărului de contactori și relee;

 • reducertea cablajului electric de comandă și protecție

Tipuri de modernizări:

Upgrade-uri CSAM 1

Modernizări de echipamente existente și implementarea unora noi:

 • înlocuirea compresoarelor cu piston cu un compresor cu șurub

 • alimentarea motorului asincron al compresorului cu șurub cu convertizor static trifazat

 • înlocuirea bordurilor de conducere cu borduri noi cu distribuire ergonomică a aparaturii de comandă, măsură și control

 • introducerea automatului programabil ICOL destinat realizării comenzilor din circuitul de forță și a circuitelor auxiliare

 • înlocuirea controler-ului de comandă a treptelor de tensiune cu controler tip manșă

 • montarea pe bordul de conducere a unui display grafic color pentru afișarea stării circuitelor de forță și a celor auxiliare în timpul conducerii locomotivei

 • montarea în cabina de conducere a instalatiei de climatizare alcătuită din modul de aer condiționat pentru răcirea cabinei și aeroterme electrice cu elemente autoprotejate pentru încalzirea cabinei

 • înlocuirea aparatajului electric de măsură și comandă din blocurile S7 și S8 cu aparataj nou, performant și fără întreținere

 • înlocuirea motorului de c.c. pentru acționarea graduatorului cu motor fără perii

 • înlocuirea instalației de măsură și înregistrare a vitezei tip Hassler cu instalație de măsură și înregistrare a vitezei cu memorie nevolatilă tip IVMS cu INDUȘI și DSV

 • înlocuirea sistemului de răcire a uleiului transformatorului principal cu sistem redundant cu trei ventilatoare

 • montarea contorului de energie activă și reactivă

 • introducerea în circuitul auxiliar al modulului redundant pentru acționarea compresorului elicoidal

 • înlocuirea actionarii de curent continuu a compresorului auxiliar cu acționare cu motor asincron alimentat cu convertizor static trifazat

 • instalație de localizare și diagnoză și transfer de date GPS-GSM

 • montarea a două circuite radio separate pentru fiecare post de conducere

 • montarea modulului de măsură a rezistenței de izolație în circuitele electrice de forță și servicii auxiliare

 • montarea instalației de detectare incendiu

 

Upgrade-uri Opțional:

 • înlocuirea farurilor centrale și farurilor colțare cu faruri cu led-uri

 • înlocuirea iluminatului cabinei și a sălii mașinii cu lămpi cu led-uri

 • montarea instalației de iluminare boghiuri

 • montarea instalației de măsură și control a temperaturilor osiilor

 • montarea instalației de siguranță pentru Ungaria

Upgrade-uri CSAM 5

Modernizări de echipamente existente și implementarea unora noi:

 • înlocuirea compresoarelor cu piston cu un compresor cu șurub

 • alimentarea electromotorului asincron al compresorului cu șurub și al electromotoarelor serviciilor auxiliare ale locomotivei (ventilație motoare tracțiune, ventilație transformator principal, pompă ulei transformator principal) cu sistem de convertizoare statice trifazate în sistem redundant

 • înlocuirea bordurilor de conducere cu borduri noi cu distribuire ergonomică a aparaturii de comandă, măsură și control

 • introducerea automatului programabil ICOL destinat realizării comenzilor din circuitul de forță și a circuitelor auxiliare

 • înlocuirea controler-ului de comandă a treptelor de tensiune cu controler tip manșă

 • montarea pe bordul de conducere a unui display grafic color pentru afișarea stării circuitelor de forță și a celor auxiliare în timpul conducerii locomotivei

 • montarea în cabina de conducere a instalației de climatizare alcătuită din modul de aer condiționat pentru răcirea cabinei și aeroterme electrice cu elemente autoprotejate pentru încalzirea cabinei

 • înlocuirea blocului S7 cu un bloc S7 , reconditionindu-se din vechiul bloc numai aparatură pneumatică existența

 • înlocuirea blocului S8 cu două module bloc complet noi redistribuite în sala mașini S8a, S8b

 • înlocuirea motorului de c.c. pentru acționarea graduatorului cu motor fără perii

 • înlocuirea instalației de măsură și înregistrare a vitezei tip Hassler cu instalație de măsură și înregistrare a vitezei cu memorie nevolatilă tip IVMS cu INDUȘI și DSV

 • înlocuirea sistemului de răcire a uleiului transformatorului principal cu sistem redundant cu trei ventilatoare

 • montarea contorului de energie activă și reactivă

 • introducerea în circuitul auxiliar al modulului redundant pentru acționarea compresorului elicoidal

 • înlocuirea acționării de curent continuu a compresorului auxiliar cu acționare cu motor asincron alimentat cu convertizor static trifazat

 • instalație de localizare și diagnoză și transfer de date GPS-GSM

 • montarea a două circuite radio separate pentru fiecare post de conducere

 • montarea modulului de măsură a rezistenței de izolație în circuitele electrice de forță și servicii auxiliare

 • montarea instalației de detectare incendiu

 

Upgrade-uri Opțional:

 • înlocuirea farurilor centrale și a farurilor colțare cu faruri cu led-uri

 • montarea instalației de iluminare boghiuri

 • montarea instalației de măsură și control a temperaturilor osiilor

 • montarea instalației de siguranță pentru Ungaria

Upgrade-uri TSAM

Modernizări de echipamente existente și implementarea unora noi:

 • înlocuirea compresoarelor cu piston cu un compresor cu șurub

 • alimentarea electromotorului asincron al compresorului cu șurub și al electromotoarelor serviciilor auxiliare ale locomotivei (ventilație motoare tracțiune, ventilație transformator principal, pompă ulei transformator principal) cu sistem de convertizoare statice trifazate în sistem redundant

 • înlocuirea bordurilor de conducere cu borduri noi cu distribuire ergonomică a aparaturii de comandă, măsură și control

 • introducerea automatului programabil ICOL destinat realizării comenzilor din circuitul de forță și a circuitelor auxiliare

 • înlocuirea controlerului de comandă a treptelor de tensiune cu controler tip manșă

 • montarea pe bordul de conducere a unui display grafic color pentru afișarea stării circuitelor de forță și a celor auxiliare în timpul conducerii locomotivei

 • montarea în cabina de conducere a instalației de climatizare alcătuită din modul de aer condiționat pentru răcirea cabinei și aeroterme electrice cu elemente autoprotejate pentru încalzirea cabinei

 • înlocuirea blocului S7 cu un bloc S7 , reconditionandu-se din vechiul bloc numai aparatură pneumatică existentă

 • înlocuirea blocului S8 cu două module bloc complet noi redistribuite în sala mașini S8a, S8b

 • eliminarea din circuitul electric de forță a contactorilor pneumatici de tracțiune și frânare

 • eliminarea sistemului selector-graduator

 • transformarea blocurilor S1-S6 din blocuri redresoare în blocuri convertizoare (redresor-chopper) pentru acționarea motoarelor de tracțiune

 • montarea în circuitul de excitație al motoarelor de tracțiune a unui convertizor static de comandă

 • înlocuirea instalației de măsură și înregistrare a vitezei tip Hassler cu instalație de măsură și înregistrare a vitezei cu memorie nevolatilă tip IVMS cu INDUȘI și DSV

 • înlocuirea sistemului de răcire a uleiului transformatorului principal cu sistem redundant cu trei ventilatoare

 • montarea contorului de energie activă și reactivă

 • înlocuirea acționării de curent continuu a compresorului auxiliar cu acționare cu motor asincron alimentat cu convertizor static trifazat

 • instalație de localizare și diagnoză și transfer de date GPS-GSM

 • montarea a două circuite radio separate pentru fiecare post de conducere

 • montarea modulului de măsură a rezistenței de izolație în circuitele electrice de forță și servicii auxiliare

 • montarea instalației de detectare incendiu

 

Upgrade-uri Opțional:

 • înlocuirea farurilor centrale și a farurilor colțare cu faruri cu led-uri

 • înlocuirea iluminatului cabinei cu lămpi cu led-uri

 • montarea instalației de iluminare boghiuri

 • montarea instalației de măsură și control a temperaturilor osiilor

 • montarea instalației de siguranță pentru Ungaria

Upgrade-uri CSAM 1
 • are prețul cel mai mic;

 • necesită lucrări de întretinere la contactoarele serviciilor auxiliare;

 • analiză stare contacte;

 • curățire și eventual înlocuire contacte;

 • necesită la alimentarea serviciilor auxiliare condensatori de calitate ce se sortează pentru fiecare locomotivă în parte pentru o acordare optimă;

 • se poate realiza în orice depou autorizat sau fabrică de reparații locomotive electrice;

Modernizări și upgrade
- studiu comparativ -

Upgrade-uri CSAM 5
 • serviciile auxiliare necesită întretinere minimă (contactoarele se închid și se deschid la curenți nuli);

 • motoarele serviciilor auxiliare trebuie reparate conform tehnologiei maximale de reparare (curățare, schimbare rulmenți, impregnare);

 • elementele de comutare din circuitele de forță (ansamblul selector-graduator, contactoare, inversoare ) nu trebuie să prezinte un grad avansat de uzură pentru a nu afecta fiabilitatea locomotivei;

 • se poate realiza în orice depou autorizat sau fabrică de reparații locomotive electrice;

Upgrade-uri TSAM
 • deși este cea mai scumpă variantă de modernizare, în timp își amortizează costurile;

 • nu folosește în circuitul de forță decât comutație statică fără nici un element de comutare în mișcare;

 • are performanțe ridicate de tracțiune;

 • mărește durata de viață și performanțele motoarelor de tracțiune prin alimentarea lor cu tensiune perfect continuă și potențial redus față de masă;

 • reprezintă soluția recomandată în cazul în care componentele circuitelor de forță prezintă un grad avansat de uzură, deoarece repararea sau înlocuirea lor costă substanțial și fiabilitatea rămâne redusă;

 • se poate realiza numai la societatea producătoare a echipamentelor, deoarece necesită procese tehnologice complexe (montaje de fibră optică, etc) cu costuri investiționale suplimentare și personal specializat;

softronic_ower.fw.png
bottom of page