top of page
lab_pic.jpg

LABORATORUL LEIMC

Laboratorul de Etalonări, Încercări Mecanice și Climatice

SERVICII - ÎNCERCĂRI

A. Încercări pentru determinarea caracteristicii de elasticitate ale elementelor deformabile controlat

Documente de referință:

  • NTF 67-001:2006 – Vehicule de cale ferată. Prescripții tehnice pentru revizia și repararea planificată a locomotivei diesel-electrice de 2.100 CP;

  • NTF 67-003:2008 – Vehicule de cale ferată. Locomotive electrice de 5.100 kW și 3.400 kW. Prescripții tehnice pentru revizii și reparații planificate;

  • NTF 82-002:2004 – Vehicule de cale ferată. Aparate de ciocnire, de tracțiune și de legare. Prescripții tehnice de reparație;

  • OMT 410:1999, privind autorizarea laboratoarelor de incercari si testarea ștandurilor si dispozitivelor speciale, destinate verificarii si incercarii produselor feroviare utilizate in activitatile de construire, modernizare, exploatare, intretinere si reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant, specifice transportului feroviar si cu metroul;

  • SR EN ISO/CEI 17025:2018 – Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări;

  • EA-4/02 M: 2013 – Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration.

Încercarea arcurilor elicoidale ale suspensiei secundare pentru locomotivă

1.jpg

Descriere funcțională:

Standul este destinat determinării caracteristicii forță-deformare (F-S) a arcurilor elicoidale din componența suspensiei secundare a VF. Arcurile pot să fie încercate separat, ca elemente arc exterior/arc interior, sau pot să fie încercate ca ansamblu arc exterior și arc interior.

Standul este constituit dintr-o platformă din tablă cu grosimea de 25mm și dimensiuni de 700 x 800 mm, pe care se montează arcurile elicoidale. Arcurile sunt centrate inferior și superior prin elemente circulare de centrare, identice cu cele de la locomotivă. La partea superioară este prevăzut un taler cu șase perechi de lagăre circulare cu bile care alunecă pe șase tiranți cu diametrul de 40mm din oțel arc de înaltă calitate. Deasupra talerului se  montează o doză circulară de 200kN, clasă 0.5.

Forța de apăsare este realizată prin intermediul unui cilindru hidraulic de înaltă precizie, Enerpac, tip RC1510, cu următoarele caracteristici: cursa maximă 254 mm, forța maximă 150 kN, presiunea maximă 700 bar, suprafața efectivă a cilindrului 20.3 cm2.

Presiunea hidraulică este realizată de o pompă de înaltă presiune cu ulei la 700bar, care permite setarea în trepte de presiune cu o eroare de 5bar. În regim automat de funcționare pompa menține automat presiunea impusă în intervalul a două limite impuse, superioară și inferioară.

Pentru determinarea caracteristicii F-S, domeniul nominal de forță al arcurilor elicoidale este împărțit în 5 subdomenii, rezultând 5 trepte de forță de încercare, în intervalul 0…Fn.

La începutul ciclurilor de încărcare propriu-zise se măsoară lungimea inițială a arcului folosind un șubler verificat metrologic.

Încercarea propriu-zisă constă din aplicarea a trei secvențe de câte 5 trepte de forță: 0; 1/5Fn; 2/5Fn; 3/5Fn; 4/5Fn; Fn; 0. Pe fiecare treaptă de forță, sarcina este menținută constant pe o durată de cca. 20s. Pentru fiecare ciclu de încărcare-descărcare se înregistrează forța de apăsare și deformarea arcului. Din reprezentarea în coordonate F-S, se determină constanta elastică, k a arcurilor, aceasta servind la împerecherea aceatora, în vederea obținerii unei distribuții cât mai uniforme a sarcinii pe rama de boghiu și pe carcasa locomotivei.

Încercarea metalasticelor suspensiei primare

2.jpg

Descriere funcțională:

Standul este destinat determinării caracteristicii forță-deformare (F-S), pe direcția verticală, pentru metalasticele din componența suspensiei primare a VF, cu trei și cu cinci pachete de cauciuc.

Standul este constituit dintr-un cadru în formă de U în care este prins metalasticul în condiții asemănătoare prinderii pe boghiu. Partea culisantă a metalasticului, care în montajul original este prinsă de lagărul osiei, este fixată de un cărucior culisant vertical care se poate deplasa fără frecare pe două șine de ghidare.

Forța de apăsare este realizată prin intermediul unui cilindru hidraulic de înaltă precizie, Enerpac, tip RC1510, cu următoarele caracteristici: cursa maximă 254 mm, forța maximă 150 kN, presiunea maximă 700 bar, suprafața efectivă a cilindrului 20.3 cm2.

Între cărucior și pistonul cilindrului este intercalat un traductor de forță, HBM – S9M-50kN.

Cursa verticală a metalasticelor este măsurată cu un traductor liniar de cursă, HBM, tip W200.

Pentru determinarea caracteristicii forță-deformare, domeniul nominal de forță este împărțit în 5 subdomenii, în intervalul 0…Fn, rezultând 5 forțe de încercare.

Încercarea propriu-zisă constă din aplicarea a trei secvențe de câte 5 trepte de forță: 0; 1/5Fn; 2/5Fn; 3/5Fn; 4/5Fn; Fn; 0.

Pe fiecare treaptă de forță, sarcina este menținută constant pe o durată de 10s. Pentru fiecare ciclu de încărcare se înregistrează forța de apăsare și cursa.

Din reprezentarea în coordonate forță–deformare, se determină constanta elastică, k, a metalasticelor, aceasta servind la înperecherea aceatora, în vederea obținerii unei distribuții cât mai uniforme a sarcinii pe rama de boghiu.

Încercarea amortizorului aparatului de legare al vehiculelor feroviare

Descriere funcțională:

Standul este destinat determinării caracteristicilor F-S sau F-V (forță de amortizare-cursă sau forță de amortizare-viteză) ale amortizoarelor hidraulice și cu fricțiune, în particular a acelora care echipează vehiculele feroviare, incluzând locomotive și rame electrice.

 

Îcercarea amortizoarelor se face în poziția orizontală.

Standul de încercări este constituit dintr-un modul de acționare, echipat cu un motor electric tip ME160-L4-B5-15KW/1500RPM care acționează un reductor mecanic tip A602-UH60-7.9-P160, obținându-se la ieșire o turație nominală de 3.16 Hz. Mișcarea de rotație se transmite unui volant care acționează o bielă al cărui capăt liber efectuează o mișcare de translație impusă printr-un sistem de ghidaje liniare constituit din șine de culisare tip TKD35-G3-HJ600mm și cărucioare liniare tip KWE35-G3-V1.

 

Cursa liniară este obținută din mișcarea de rotație a volantului, pe principiul mecanismului bielă-manivelă, brațul manivelei fiind reglabil, în domeniul 0÷200mm.

3.jpg

Forțele mari care intervin la acest gen de încercări necesită utilizarea unui traductor de forță de 1MN, care este foarte scump și foarte greu de manevrat. Acesta este motivul pentru care la acest tip de încercări măsurarea forțelor de tracțiuni sau de compresiune se face prin metode indirecte.

Deformarea elementelor elastice este măsurată cu traductor liniar de cursă, HBM, tip W200.

Pentru determinarea caracteristicii forță-deformare, domeniul nominal de forță al elementului deformabil este împărțit în 5 subdomenii, rezultând 5 trepte de forțe de încercare, în intervalul 0…Fn.

Încercarea propriu-zisă constă din aplicarea a trei secvențe de câte cinci trepte de forță: 0; 1/5Fn; 2/5Fn; 3/5Fn; 4/5Fn; Fn; 0. Pe fiecare treaptă de forță, sarcina este menținută constant pe o durată de cca. 20s. Pentru fiecare ciclu de încărcare se înregistrează forța și cursa. Din reprezentarea grafică forță–deformare, se determină constanta elastică, k, a elementului elastic (dacă este cazul).

Încercarea tampoanelor pentru locomotivă

Descriere funcțională:

Standul este destinat determinării caracteristicii forță-deformare a elementelor deformabile controlat din componența vehiculelor feroviare (tampoane, amortizorul aparatului de legare, aparatul de legare). Standul este constituit dintr-o platformă din tablă cu grosimea de 50mm și dimensiuni de 900 x 600 mm, prevăzută cu două brațe laterale din I500 cu lungimea de 1650mm.

 

Printre cele două laturi I500 culisează o placă din tablă cu grosimea de 50mm și dimensiuni de 610 x 460 mm pe care este montat un cilindru hidraulic de înaltă precizie, cu piston găurit, Enerpac, tip RCH606, cu următoarele caracteristici: cursa maximă 156 mm, forța maximă 576 kN, presiunea maximă 700 bar, suprafața efectivă a cilindrului 82.3 cm2. Deplasarea cilindrului se face cu un increment de 10cm.

Pistonul cu gaură centrală permite utilizarea aceluiași cilindru atât pentru forțe de întindere cât și pentru forțe de comprimare. Elementul de încercat se așează în partea inferioară a cilindrului.

Tampon-e1666945536327.jpg

Forțele mari care intervin la acest gen de încercări necesită utilizarea unui traductor de forță de 1MN, care este foarte scump și foarte greu de manevrat. Acesta este motivul pentru care la acest tip de încercări măsurarea forțelor de tracțiuni sau de compresiune se face prin metode indirecte, măsurând presiunea din camera cilindrului și utilizând relația de calcul.

La utilizarea metodei indirecte, prin măsurarea presiunii, trebuiesc luate măsuri de precauție privind timpul de ajungere la echilibru dinamic între presiune, volum și temperatură, cele trei mărimi fiind în interdependență. Trebuie așteptat un timp de cel puțin 20s pe o treaptă de forță de încărcare.

Deformarea elementelor elastice este măsurată cu traductor liniar de cursă, HBM, tip W200.

Pentru determinarea caracteristicii forță-deformare, domeniul nominal de forță al elementului deformabil este împărțit în 5 subdomenii, rezultând 5 trepte de forțe de încercare, în intervalul 0…Fn.

Încercarea propriu-zisă constă din aplicarea a trei secvențe de câte cinci trepte de forță: 0; 1/5Fn; 2/5Fn; 3/5Fn; 4/5Fn; Fn; 0. Pe fiecare treaptă de forță, sarcina este menținută constant pe o durată de cca. 20s. Pentru fiecare ciclu de încărcare se înregistrează forța și cursa. Din reprezentarea grafică forță–deformare, se determină constanta elastică, k, a elementului elastic (dacă este cazul).

bottom of page