top of page
lab_pic.jpg

LABORATORUL LEIMC

Laboratorul de Etalonări, Încercări Mecanice și Climatice

DESPRE NOI

Laboratorul de Etalonări și Încercări Mecanice și Climatice – LEIMC a fost realizat în cadrul SC Softronic Craiova cu scopul prioritar de a acoperi necesarul de etalonări și încercări acreditate/autorizate/atestate pentru determinarea performanțelor funcționale atât ale vehiculelor și echipamentelor feroviare proprii cât și pentru terță parte, în domeniile: lungimi, presiuni, forțe, vibrații, zgomote și încercări climatice.

LEIMC este rezultatul activităților de cercetare aplicativă pe care echipa de management a desfășurat-o în cadrul Programelor Naționale de Cercetare-Dezvoltare începând cu anul 2012.

PROIECTE

The projects with essential contribution to the realization of the material base of the laboratory are:

–Proiect nr. 192/2012, cu titlul „Soluții pentru îmbunătățirea performantelor dinamice si a securității de impact a vehiculelor de tracțiune feroviara pentru alinierea la cerințele impuse de normativele feroviare”, derulat în cadrul PNII în perioada 2012 ÷2016;

–Proiect nr.1/2016, cu titlul „Tehnologii combinate, analitice și experimentale, de validare la oboseală si solicitări excepționale a echipamentelor și structurilor de rezistență ale vehiculelor feroviare”, derulat în cadrul PN III în perioada 2016÷2018.

În cadrul Softronic, din punct de vedere organizatoric, LEIMC este subordonat direct Consiliului de Conducere, iar activitățile desfășurate în cadrul laboratorului sunt complet separate de activităţile de proiectare, fabricație, control, comercial și financiar ale Softronic, atât ca structură organizatorică cât și ca personal, locații și echipamente de măsură, etalonări și încercări.

LEIMC are elaborat și implementat propriul Sistem de Management al Calităţii în cadrul căruia este prevăzut explicit că în activitățile de etalonări și încercări executate în laborator este eliminată orice influenţă și presiune asupra personalului, activităților și rezultatelor, exercitată de persoane sau organizaţii externe LEIMC.

LEIMC, respectă cerințele SR EN ISO/IEC 17025, este independent, imparţial, nu este supus niciunei presiuni de natură comercială, financiară sau de altă natură, care ar putea influenţa raționamentele și deciziile sale tehnice și nu este angajat în activităţi care ar putea periclita încrederea în independenţa și confidențialitatea deciziilor și raționamentelor sale şi în integritatea sa în raport cu activităţile de etalonări și încercări.

LABORATOR

Laboratorul de Etalonări și Încercări Mecanice și Climatice – LEIMC este constituit din două laboratoare după cum urmează:

1. Laboratorul de Încercări Mecanice și Climatice – LIMC, având în componență trei compartimente:

           - Compartimentul Încercări Mecanice;

           - Compartimentul Încercări la Vibrații și Șocuri;

           - Compartimentul Încercări Climatice.

2. Laboratorul de Etalonări – LE, având în componență următoarele compartimente:

           - Compartiment Etalonări Forțe;

           - Compartiment Etalonări Presiuni;

           - Compartiment Etalonări Lungimi;

           - Compartiment Etalonări Accelerații.

bottom of page