top of page
lab_pic.jpg

LABORATORUL LEIMC

Laboratorul de Etalonări, Încercări Mecanice și Climatice

CERTIFICĂRI

AUTORIZĂRI și ATESTĂRI

LIMC – Laborator Încercări Mecanice și Climatice

În 2018 s-a autorizat pentru activitatea de încercări, prin obținerea Autorizației seria AL Nr. 582 / 2018, eliberată de Autoritatea Feroviară Română – AFER pentru domeniile:

Autorizație-AFER-2022 (RO)

LEIMC – Laborator de Etalonări și Încercări Mecanice și Climatice

În 2020 a fost atestat pentru activitatea de etalonări, prin obținerea Atestatului Nr. DJ-12-02-20 / R1, eliberată de Biroul Român de Metrologie Legală – Directia Regională de Metrologie Legală pentru domeniile:

  • Etalonare Lungimi;

  • Etalonare Presiuni ;

  • Etalonare Vibrații ;

  • Etalonare Forțe;

Atestat DRML 2022 (RO)

Atestat al Laboratorului de Metrologie (RO)

Autorizație - Laboratorul de Încercări Mecanice și Climatice (RO)

bottom of page