top of page
lab_pic.jpg

LABORATORUL LEIMC

Laboratorul de Etalonări, Încercări Mecanice și Climatice

SERVICII - ÎNCERCĂRI

B. Încercări pentru determinarea caracteristicilor de amortizare ale amortizoarelor hidraulice și cu fricțiune

Documente de referință:

  • NTF 67-003:2008 – Vehicule de cale ferată. Locomotive electrice de 5.100 kW și 3.400 kW. Prescripții tehnice pentru revizii și reparații planificate;

  • NTF 81-007:2009 – Vehicule de cale ferată. Prescripții tehnice pentru revizia și repararea amortizoarelor;

  • OMT 410:1999, privind autorizarea laboratoarelor de incercari si testarea ștandurilor si dispozitivelor speciale, destinate verificarii si incercarii produselor feroviare utilizate in activitatile de construire, modernizare, exploatare, intretinere si reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant, specifice transportului feroviar si cu metroul;

  • SR EN ISO/CEI 17025:2005 – Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări;

  • EA-4/02 M: 2013 – Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration.

4.jpg

Principiul de funcționare:

Ștandul este destinat determinării caracteristicilor F-S și F-V (forță de amortizare-cursă / forță de amortizare-viteză) ale amortizoarelor hidraulice și cu fricțiune, în particular a acelora care echipează vehiculele feroviare, incluzând locomotive și rame electrice. Îcercarea amortizoarelor se face în poziția corespunzătoare poziției normale de funcționare, respectiv în poziția verticală sau în poziția orizontală.

Ștandul de încercări este constituit dintr-un modul de acționare, echipat cu un motor electric tip ME160-L4-B5-15KW/1500RPM care acționează un reductor mecanic tip A602-UH60-7.9-P160, obținându-se la ieșire o turație nominală de 3.16 Hz. Mișcarea de rotație se transmite unui volant care acționează o bielă al cărui capăt liber efectuează o mișcare de translație impusă printr-un sistem de ghidaje liniare constituit din șine de culisare tip TKD35-G3-HJ de 600mm și cărucioare liniare tip KWE35-G3-V1. Cursa liniară este obținută din mișcarea de rotație a volantului, pe principiul mecanismului bielă-manivelă, brațul manivelei fiind reglabil, în domeniul 0÷200mm.

Modificarea frecvenței de rotație se face cu un invertor de frecvență tip ACT401-25 A 15KW, care permite modificarea în trepte distincte a frecvenței la nivelul motorului electric în domeniul 0÷50Hz, respectiv la ieșirea reductorului în domeniul 0÷6.32Hz.

Modificarea cursei amortizorului de încercare se realizează manual, la începerea încercărilor, iar frecvență se reglează software, în trepte distincte. Cursa și frecvență de încercare sunt caracteristice fiecărui tip de amortizor și sunt impuse prin specificația tehnică.

Performanțe tehnice ale ștandului LIMC pentru încercarea amortizorilor sunt:

  • Lungime maximă amortizor pentru încercări pe direcția orizontală: maxim 2000 mm;

  • Lungime maximă amortizor pentru încercări pe direcția vertical: maxim 1500 mm;

  • Cursa maximă: 400 mm;

  • Frecvență de încercare: 0 ÷ 5 Hz;

  • Putere disipată maximă: 12 kW.

bottom of page