top of page
lab_pic.jpg

LABORATORUL LEIMC

Laboratorul de Etalonări, Încercări Mecanice și Climatice

SERVICII - ÎNCERCĂRI

C. Încercări pentru verificarea rezistenței la șocuri și vibrații a echipamentelor electromecanice

În cadrul Laboratorului de Încercări Mecanice și Climatice, LIMC-Softronic se efectuează încercări la șocuri și vibrații a echipamentelor electromecanice, pneumatice, electrice și electronice, care urmează a fi montate pe vehiculele feroviare, în conformitate cu prevederile normativelor din domeniul de profil, sau, la cererea beneficiarului, în conformitate cu solicitările reale de la locul de montaj.

Documente de referință:

 • SR EN 61373: 2011 – Aplicaţii feroviare. Echipament pentru material rulant. Încercări la şocuri şi vibraţii;

 • EN 60068-2-57:2013 – Environmental testing – Part 2-57: Tests – Test Ff: Vibration. Time-history and sine-beat method;

 • EN 60068-2-64:1995 – Environmental testing – Part 2: Test methods – Test Fh: Vibration, broad-band random (digital control) and guidance;

 • EN 60068-2-6:2008 – Environmental testing – Part 2-6: Tests – Test Fc: Vibration (sinusoidal);

 • EN 60068-2-47:2005 – Environmental testing – Part 2-47: Tests – Mounting of specimens for vibration, impact and similar dynamic tests;

 • EN 60068-3-8:2003 – Environmental testing – Part 3-8: Supporting documentation and guidance – Selecting amongst vibration tests;

 • EN 60068-2-27:2009 – Environmental testing – Part 2-27: Tests – Test Ea and guidance: Shock;

 • OMT 410:1999, privind autorizarea laboratoarelor de incercari si testarea ștandurilor si dispozitivelor speciale, destinate verificarii si incercarii echipamentelor feroviare utilizate in activitatile de construire, modernizare, exploatare, intretinere si reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant, specifice transportului feroviar si cu metroul;

 • SR EN ISO/CEI 17025:2005 – Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări;

 • EA-4/02 M: 2013 – Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration.

5.jpg

Descrierea instalației pentru încercarea la șocuri și vibrații:

Instalația pentru încercări la șocuri și vibrații este constituită din următoarele părți componente: vibratorul electrodinamic ET-10-240; piesa de extindere (vertical) a suprafeței de încercare HE500; amplificatorul de putere; suflanta pentru răcirea vibratorului; controller care include accelerometrul de control și programele pentru generarea diferitelor profile de testare: sine / random / șoc.

Vibratorul electrodinamic ET-10-240, forța sinus (peak) 10 kN; forța aleatorie (rms) 10 kN; forța soc 20 kN; domeniul de frecvența 5 – 3000 Hz; deplasarea maximă (p-p) 51 mm; viteza maximă 1.8 m/s; accelerația maximă 1000 m/s2; rezonanța armăturii 2500 Hz; masa maximă de încercat 300 kg; diametrul armăturii 240 mm.

Amplificator de putere SDA-10, capacitatea nominala de iesire 10 kVA; eficacitate amplificator 90%.

Suflanta B-1000, putere max. 4 kW; debit aer min. 0.33 m3/s; presiune aer 3.5 kpa.

Controller de vibrații, este destinat generării principalelor tipuri de profile de incercare: sine / random / soc. Softul permite vizualizarea, monitorizarea, stocarea si analizarea vibratiilor si a parametrilor. Caracteristici tehnice principale: domeniul de frecvența: DC 0 ~ 5.000 Hz; rezoluție: max3200 linii; tensiune maximă la intrare: ±10 V; intrari: 2, iesire pentru amplificator: 1; profile de testare: sine / random / soc / RSTD.

Pentru încercarea la solicitări mecanice conforme cu solicitările din exploatare, la echipamentul amintit se adaugă:

 • Sistem achiziția datelor LAN-XI 3160 A-042, Bruel&Kjaer, 4 canale de intrare, 56 kHz, 24bit, 2 canale analogice de ieșire, 56 kHz, 24bit;

 • Preamplificator de putere LV 103, putere 100W, domeniul de frecvență 3Hz-10Hz;

 • PulseReflex, Bruel&Kjaer, software pentru post-procesare și generare semnale analogice din fișiere de date înregistrate.

bottom of page