top of page
lab_pic.jpg

LABORATORUL LEIMC

Laboratorul de Etalonări, Încercări Mecanice și Climatice

PROGRAMUL NAȚIONAL 2

CONTRACT DE FINANŢARE-page-001.jpg
PREZENTAREA PROIECTULUI

          Domeniu

          4.1 - Eco-nano-tehnologii

Abstract

Normativele internaționale impun ca la omologarea vehiculelor feroviare, acestea să fie supuse unor proceduri complexe de validare privind rezistența structurală la oboseală și solicitări extreme. Ramele de boghiu prezintă o situație aparte deoarece, validarea la oboseală prin încercări necesită existența unui laborator dotat cu un număr apreciabil de echipamente capabile de reproducerea ciclurile dinamice de solicitări cât și o durată mare de aplicare a acestora (4-6luni). Având în vedere implicațiile financiare și durata mare de efectuare, normativele admit că încercările la oboseală pot fi înlocuite cu alte metode care să demonstreze rezistența la oboseală, printre acestea, metoda analitică jucând un rol important, cu condiția ca modelul analitic să fie corect realizat și calibrat prin încercări. 
Pentru Softronic, care este producător de locomotive, critice sunt următoarele probleme: 
-validarea la solicitări statice și oboseală a ramelor de boghiu, atât pentru locomotivele care sunt în circulație, cât și pentru cele cu care se dorește echiparea noilor tipuri de locomotivă; 
-validarea la solicitări mecanice a echipamentelor de bord și de comandă, în conformitate cu normele internaționale și cu solicitările vibratorii la locul de montaj. 
Obiectivele proiectului: 
-Validarea unor tehnologii combinate, analitice și experimentale de joasă intensitate energetică, de evaluare la oboseală și solicitări excepționale a structurilor de rezistență ale vehiculelor feroviare, cu orientare prioritară către validarea ramelor de boghiu; 
-Validarea unor tehnologii de evaluare a solicitărilor vibratorii, la locul de montaj al principalelor echipamente de bord și de comandă și de verificare a acestora la solicitări mecanice de durată, conforme cu normativele și cu solicitările reale de la locul de funcționare; 
-Asimilarea tehnologiilor realizate prin proiect de către partenerul industrial și introducerea lor în procesul de proiectare și de fabricare a noilor vehicule feroviare.

Obiectivul proiectului

-Realizarea și validarea unor tehnologii combinate, analitice și experimentale, de evaluare la oboseală și solicitări excepționale a structurilor de rezistență ale vehiculelor feroviare, cu orientare prioritară către validarea ramelor de boghiu;   
-Realizarea și validarea unor tehnologii de evaluare a solicitărilor vibratorii, la locul de montaj a principalelor echipamente de bord și de comandă și de verificare a acestora la solicitări mecanice de durată, conforme cu normativele internaționale și cu solicitările reale de la locul de funcționare; 
-Asimilarea tehnologiilor realizate prin proiect de către partenerul industrial și introducerea lor în procesul de proiectare și de fabricare a noilor vehicule feroviare; 
- Dezvoltarea unui parteneriat durabil între o întreprindere, SC Softronic, un institut de cercetare, INMA București și un centru universitar de prestigiu, UPB- Facultatea de Transporturi.

Rezultate estimate

A. Tehnologie combinată, analitică și experimentală, pentru atestarea la oboseală și solicitări excepționale a structurilor de rezistență ale vehiculelor feroviare, cu orientare prioritară către atestarea ramelor de boghiu. 
Tehnologia cuprinde: 
-Sistemul aparatelor de măsurare și pachetul software pentru determinarea solicitărilor mecanice reale (nivel de vibrații, tensiuni, deformații) la care sunt supuse structurile de rezistență ale vehiculelor feroviare în condiții reale de circulație pe calea ferată. 
-Pachet de programe de analiză cu elemente finite pentru analiza la oboseală și solicitări dinamice a structurilor de rezistență, centrat pe ANSYS Mechanical și ANSYS nCode DesignLife. 
-Laborator atestat pentru încercări și etalonări în domeniul proiectului (forțe, presiuni, vibrații) 
-Procedură de culegere a datelor experimentale, de determinare a duratelor de încărcare și a valorilor medie ale solicitărilor, precum și a curbelor de solicitare efort-număr de cicluri. 
-Procedură de evaluare analitică a rezistenței la oboseală și solicitări excepționale a structurilor de rezistență ale vehiculelor feroviare. 
B. Tehnologie de evaluare a solicitărilor vibratorii, la locul de montaj a principalelor echipamente de bord și de comandă și de verificare a acestora la solicitări mecanice de durată, conforme cu normativele internaționale și cu solicitările reale de la locul de funcționare. 
Evaluarea solicitărilor la locul de montaj se va face cu aparatura și software aflate în dotarea partenerului coordonator și completate prin proiect. Încercările la solicitări de durată se vor face cu vibrator electrodinamic de cca. 11kN, achiziționat prin proiect, acesta fiind utilizat și pentru inducerea solicitărilor dinamice locale, în cadrul tehnologiilor de la punctul A. 
C. Două articole științifice publicate la conferințe cotate ISI.

Consorţiu
Consortiu.jpg
ECHIPA DE PROIECT
echipa.jpg
DISEMINARE

Cărți

1. Manea I., Sebeșan I., Ghiță Gh. - „Analiza modală teoretică și experimentală. Aplicații la vehicule feroviare” , Editura MatrixRom, ISBN 978-606-25-0292-8, 2016, 238 p.

2. Sebeșan I., Crăciun C., Sebeșan M.S. - „Analiza și modele de calcul ale sistemelor de izolare a șocurilor și vibrațiilor la vehiculele feroviare”, Editura MatrixRom, ISBN 978-606-25-0298-0, 2016, 410 p.

 

Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate BDI

1. Cristina Tudorache, Ioan Sebeşan, A three-dimensional analysis of the wheel - railway contact in case of a charge transfer, Mathematical Modelling in Civil Engineering. No.1, March, 2015, pp. 42-49.

http://www.degruyter.com/view/j/mmce.2015.11.issue-1/mmce-2015-0003/mmce-2015-0003.xml 

Revistă indexată BDI (ProQuest, Ebsco)

 

 

Articole ştiinţifice publicate în proceedings-uri indexate BDI

1. Ioan Sebeşan, Sorin Arsene, Gabriel Popa, The influence of air currents on people and facilities near railway, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 186, 2015, The Proceedings of 5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, pp. 1081-1086.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/186 

2. Ioan Sebeşan, Sorin Arsene, Considerations on dynamic contact force with catenary for the EP3 pantograph, Applied Mechanics and Materials Vols. 809-810, 2015, Volume Innovative Manufacturing Engineering, pp 1121-1126, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications, Switzerland, ISSN print 1660-9336 ISSN cd 1660-9336 ISSN web 1662-7482, ISBN 978-3-03835-275-4. 

Journal indexat Elsevier: SCOPUS and Ei Compendex (CPX), Cambridge Scientific Abstracts (CSA), Chemical Abstracts (CA), Google and Google Scholar, ISI (ISTP, CPCI, Web of Science), Institution of Electrical Engineers (IEE).

3. Sorin Arsene, Ioan Sebeşan, Gabriel Popa, Static analysis on computer for requests that appear at elements of the pantograph of type EP3, Applied Mechanics and Materials Vols. 809-810, 2015, Volume Innovative Manufacturing Engineering, pp 1109-1114, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications, Switzerland, ISSN print 1660-9336 ISSN cd 1660-9336 ISSN web 1662-7482, ISBN 978-3-03835-275-4. 

Journal indexat Elsevier: SCOPUS and Ei Compendex (CPX), Cambridge Scientific Abstracts (CSA), Chemical Abstracts (CA), Google and Google Scholar, ISI (ISTP, CPCI, Web of Science), Institution of Electrical Engineers (IEE).

 

4. Cristina Mihaela Tudorache, Ioan Sebeşan, A method of analyzing the contact between the wheel and the railway, Applied Mechanics and Materials Vols. 809-810, 2015, Volume Innovative Manufacturing Engineering, pp 1109-1114, ISSN 1662-7482, Trans Tech

Publications, Switzerland, ISSN print 1660-9336 ISSN cd 1660-9336 ISSN web 1662-7482, ISBN 978-3-03835-275-4. 

Journal indexat Elsevier: SCOPUS and Ei Compendex (CPX), Cambridge Scientific Abstracts (CSA), Chemical Abstracts (CA), Google and Google Scholar, ISI (ISTP, CPCI, Web of Science), Institution of Electrical Engineers (IEE).

5. Gabriel Popa, Ioan Sebeşan, Sorin Arsene, Răzvan Oprea, Claudiu Nicolae Badea, Optimizing power consumption of the electric vehicle traction, Applied Mechanics and Materials Vols. 809-810, 2015, Volume Innovative Manufacturing Engineering, pp 1103-1108, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications, Switzerland, ISSN print 1660-9336 ISSN cd 1660-9336 ISSN web 1662-7482, ISBN 978-3-03835-275-4. 

Journal indexat Elsevier: SCOPUS and Ei Compendex (CPX), Cambridge Scientific Abstracts (CSA), Chemical Abstracts (CA), Google and Google Scholar, ISI (ISTP, CPCI, Web of Science), Institution of Electrical Engineers (IEE).

6.   Manea Ion, Popa Gabriel, Gîrniță Ion, Prența Gabriel,Design and structural verification of locomotive bogies using combined analytical and experimental methods, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 95 (2015) 012034, Mamaia 17-20 June 2015.

RAPORT ŞTIINŢIFIC NP2

Raportare științifică-Etapa-01-PCCA-192_2012

Raportare științifică-Etapa-02-PCCA-192_2013

Raportare Științifică-Etapa-03-PCCA-192_2014

Raportare Științifică-Etapa-04-PCCA-192_2015

Raportare Științifică-Etapa-05-PCCA-192_2016

Raportare Științifică-Final-PCCA-192_2012-2016

bottom of page